ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร กรมการค้าภายใน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร กรมการค้าภายใน
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี 
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี กรมการค้าภายใน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี กรมการค้าภายใน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน