ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

โทร. 02-547-5451 02-5075984
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป