ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัด ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัด  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัด และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กรมการค้าภายใน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัด และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กรมการค้าภายใน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป